دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

ماشین بسته بندی شرینگ پک تونلی ایزوله

مشخصات فنی ماشین بسته بندی شرینگ پک تونلی ایزوله عملکرد : چندگانه ابعاد کلی دستگاه : ۵۰۰cm x 150cm x 180cm انرژی کاربردی : گاز شهری […]
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

ماشین بسته بندی شرینگ پک تونلی فول اتوماتیک

مدل SXR1001 : عملکرد : چند گانه ابعاد ماشین :۶۰۰cm x 250cm x 200 cm ولتاژ ورودی :۲۲۰ V , 240 V ,50 , 60 HZ […]
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

شرینگ پک تونلی اتوماتیک

مشخصات فنی ماشین بسته بندی شرینگ پک تونلی اتوماتیک عملکرد : چندگانه ابعاد کلی دستگاه : ۵۰۰cm x 150cm x 180cm انرژی کاربردی : گاز شهری […]
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

ماشین بسته بندی شرینگ پک تونلی دوگانه سوز

مدل : SR1000G مشخصات فنی : ابعاد ماشین : ۵۰۰cm x 150cm x 180 cm ولتاژ ورودی : ۲۲۰v , 240v , 50/60HZ توان مصرفی در […]
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

ماشین بسته بندی شرینک پک تونلی گاز سوز

مشخصات فنی دستگاه شرینک پک تونلی گازسوز (گازی) مدل : SR1100 عملکرد : چندگانه ابعاد کلی ماشین : ۵۰۰ cm x 150 cm x 180 cm […]
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

ماشین بسته بندی شرینک پک تونلی برقی

مشخصات فنی ماشین بسته بندی شرینگ پک تونلی ( برقی) : مدل : SR1000 عملکرد : چند گانه ابعاد ماشین : ۵۰۰cm x 150cm x 180 […]